Skip to content

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Vastutavaks isikuandmete töötlejaks on Jofrap OÜ, registrikoodiga 12685109, aadressiga J.Sütiste tee 41-102, Mustamäe linnaosa, 13414 Tallinn, Harjumaa. Selles privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas me kogume, kasutame, jagame ning kaitseme teavet, mida me kogume veebilehe thermshop.ee (edaspidi veebileht) või e-posti aadressi info@thermshop.ee (edaspidi e-posti aadress) kasutajatelt.

Töödeldavad isikuandmed

Töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress, pangakonto number, kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed, isikukood ning muid andmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Isikuandmete kogumine

Kui kasutate meie veebilehte või e-posti aadressi, võime koguda teavet, mida esitate meile vabatahtlikult.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel aadressil info@thermshop.ee. Järelvalveasutuseks on Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev Andmekaitse Inspektsioon.

Isikuandmete säilitamine

Vaidluste korral säilitatakse isikuandmeid aegumistähtaja lõpuni või kuni nõude täitmiseni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse vastavalt Raamatupidamisseadusele. Muud isikuandmed ja andmed, millel on kehtivatest õigusaktidest tulenev säilitamiskohustus, säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Isikuandmete jagamine

Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks (näiteks kauba kohale toimetamiseks) või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Isikuandmete turvalisus

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamta avalikustamise või kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.

Teie õigused

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning esitada vasuväiteid teie isikuandmete töötlemisele. Kui soovite neid õigusi kasutada või kui teil on küsimusi privaatsuspoliitika kohta, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@thermshop.ee.

Muudatused privaatsuspoliitikas

Me võime aegajalt muuta seda privaatsuspoliitikat. Kõik muudatused jõustuvad avaldamisest alates meie veebilehel.