Skip to content

Müügitingimused

ThermShop.ee omanik on Jofrap OÜ, registrikoodiga 12685109, asukohaga Tallinn.

 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 • Müügitingimused kehtivad veebi vahendusel kaupade ostmisel.
 • Müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde ning sisaldavad käibemaksu 22%. Toodete hindadele lisandub kohaletoimetamise tasu ning see selle suurus sõltub kättetoimetamise viisist.
 • Veebilehel olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
 • Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, avaldades uued tingimused veebiaadressil www.thermshop.ee. Kui ostja esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

Tellimuse vormistamine

 • Kauba tellimiseks tuleb saata ostusoov info@thermshop.ee
 • Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on ostja kohustatud müüjale esitama kõik vajalikud dokumendid ning andmed, mis tõestavad, et ostja võib soetada ning müüja võib müüa ostjale toote.
 • Leping jõustub peale tellimuse kinnitamist telefoni või e-posti teel alates kinnitusmeili kättesaamisest.
 • Ostja tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses vastavalt müüja poolt esitatud arvele.
 • Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt ostja ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
 • Ostja lepib müüjaga kokku kohaletoimetamise viisi ja koha.
 • Müüja alustab tellimise täitmist kui ostja on kogu tellimuse summa tasunud. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse ostjale e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (vale kogus, toode vms), tuleb koheselt ühendust võtta e-posti aadressil info@thermshop.ee või telefoni teel.
 • Kui müüjal ei ole võimalik tellitud kaupa ostjale tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

 • Kaupu saadetakse üle Eesti.
 • Kauba saatmiskulud kannab ostja.
 • Eestisisesed saadetised jõuavad ostja poolt määratud sihtpunkti vastavalt kokkulepitud tarneajale. Erandjuhtudel võib tegelik tarneaeg kujuneda pikemaks. Sellistel juhtudel tevitatakse ostjat telefoni või e-posti teel ning kaup tarnitakse vastavalt kokkuleppele ostjaga.
 • Koheletoimetamine kulleriga toimub kulleriteenust pakkuva ettevõtte poolt kehtestatud tingumuste alusel.
 • Müüja ja kullerfirma ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul kui viivitus või arusaamatus on tingitud ostja poolt tellimuse esitamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 • Kohaletoimetamine postiga toimub postifirma poolt kehtestatud tingimuste alusel.
 • Kohaletoimetamisel pakiautomaati teavitatakse postifirma poolt ostjat SMS-i teatega, millses sisaldub pakiautomaadi ukse avamiseks vajalik unikaalne uksekood.
 • Müüja ei vastuta ostjale tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusesse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

Taganemisõigus

 • Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus veebi teel sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda.
 • Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 • 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tagastamisel peab kaup olema originaalpakendis ning komplektne.
 • Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, saata see e-posti aadressile info@thermshop.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
 • Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
 • Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup kui kauba hind veebilehel on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Kasutusjuhendid

 • Tootjapoolne kasutusjuhend on lisatud koos tootega pakendisse.
 • Tootjapoolse kasutusjuhendi digitaalse koopia saab alla laadida tootja kodulehelt.
 • Tootjapoolse kasutusjuhendi eesti keelsed kokkuvõtted saadetakse ostjale e-posti aadressile.

Pretensiooni esitamise õigus

 • Ostjal on õigus pöörduda müüja poole pretensiooniga ostetud kauba osas kahe aasta jooksul. Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning, mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus.
 • Puuduste ilmnemisel on seaduse järgi ostjal õigus hiljemalt kahe kuu jooksul pöörduda müüja poole, saates e-kirja aadressile info@thermshop.ee või helistada telefoni teel. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab ostja õiguse nõuda müüjalt kauba parandamist või väljavahetamist. Peale puuduse avastamist peab ostja puudusega toote kasutamise koheselt või esimesel võimalusel lõpetama.
 • Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
 • Müüjal on õigus delegeerida toote defekti väljaselgitamine edasi seadme tootjale.
 • Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
 • Kui veebilehelt ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 • Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
 • Müüja ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui need on põhjustatud seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest, normaalsest kulumisest, ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik/ettevõte), seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebibse või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest, mehhaanilistest vigastustest, omaniku süül toote ebaõige kasutamise tulemusena.
 • Ostjal kindlasti säilitada alles originaal ostudokument, mis pannakse kaubaga paberkujul kaasa.

Garantii tingimused

Kõikidele seadmetele, mis on müügil veebilehel www.thermshop.ee, kehtib 3-aastane tootja garantii. Garantiiperioodi ajal tuleb kindlasti säilitada originaal ostudokument. Garantii teenus ei kata vigastusi, mis on tekkinud seadme vale kasutamise, välistest kahjustustest või pakendi vigastuste tõttu. Juhime tähelepanu, et seadmed on mõeldud tsiviilkasutusse ning nendega ei ole teostatud militaar standarditele vastavaid teste (MIL-STD).

Garantii kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:

 • looduskatastroofide (äike, üleujutused, maavärinad, tulekahjud jms), valede kasutamistingimuste, kasutajate hooletuse tõttu tekkivate vigastuste korral;
 • vigade korral seadmele sobimatu, ebaseadusliku pingeseadme, elektrivõrgu rikete tõttu;
 • kahjustused, mis on põhjustatud võõrkehade või muude ainete sattumisel seadmesse (oksüdeerumine, korrosioon jms);
 • kahjustused, mis on tekkinud pärast seadme mahaviskamist, kokkupressimist või transportimist ostja poolt;
 • kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik või ettevõte.

Keelatud on:

 • asetada seadet otsese päiksevalguse kätte ning vaadata seadmega otse päikesesse;
 • asetada seadet soojusallikate lähedusse;
 • asetada seadet magnetkiirgust kiirgavate seadmete lähedusse;
 • eemaldad seadmelt katteid või seadet lammutada;
 • asetada seadmele raskusi;
 • puhastada seadet alkoholi/keemiliste lahustitega.

Vaidluste lahendamine

 • Kui ostjal on müüja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile info@thermshop.ee helistada telefoni teel. Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamta avalikustamise või kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.